Významné projekty laboratoře

Podívejte se na některé z našich realizovaných vzdělávacích a výzkumných projektů nebo výsledků spolupráce s průmyslovými partnery.

250x170_hummer

hummer

návrh a realizace balancujícího vozítka typu Segway(TM)

Balancující vozidlo je ideálním příkladem pro demonstraci řady principů Mechatroniky. Jde o kombinaci mechaniky, elektroniky a elektrického pohonu s počítačovým řízením. Výsledná funkcionalita zařízení je přitom umožněna “chytrým” zpracováním signálu a návrhem řídicího algoritmu.

Nakláněč

Nakláněč

Pohybový simulátor se dvěma stupni volnosti (BOSCH)

Zařízení schopné simulovat zrychlení téměř 7 ms-2 , což odpovídá zrychlení z 0-100 km/h za pouhé 4s. Simulace je realizována změnou směru vektoru působící tíhové síly na daném tělese náklonem testovaného objektu o hmotnosti až několik desítek kilogramů. Zařízení bylo kompletně vyvinuto v naší laboratoři pro firmu BOSCH v Českých Budějovicích a disponuje prohlášením o shodě se směrnicemi a normami EU.

250x170_skripta_RKD_obalka

kniha č.1

kinematika a dynamika mechatronických systémů

Publikace popisuje základní metody řešení úloh kinematiky a dynamiky prostorových soustav tuhých těles (MBS) s důrazem na aplikaci na počítači. Teoretický výklad maticových metod a algoritmů je doplněn řadou řešených příkladů. Vydalo nakladatelství CERM v r. 2007, ilustracemi doplnil J. Plšek.

250x170_simmech

Kniha č.2

Modelování mechatronických systémů v Matlab/SimMechanics

Obsah knihy vychází z několikaletých zkušeností s výukou modelování v Simulinku a SimMechanics. Zaměřuje se na teoretické základy, které jsou pro úspěšné zvládnutí SimMechanics podstatné, a následně na konkrétní problémy formou řešených úloh. Vyšlo v r. 2006 v nakladatelství BEN.

250x170_DNOX

DNOX

Testovacího zařízení pro vstřikovací trysky

Prototyp zařízení slouží pro diagnostiku vstřikovací trysky pro naftový motor. Na základě měření napětí, proudu a vibrací na trysce je získána informace o době otevření a zavření trysky a další dynamické parametry soustavy. Prototyp byl vyvinut pro potřeby laboratoře kvality RBCB/QMM4 firmy Robert Bosch s.r.o., České Budějovice.

ZKL bezdrat

Senzor vibrací

Bezdrátový senzor vibrací (ZKL)

V naší laboratoři vznikl bezdrátový modul pro snímání vibrací kvůli požadavku firmy ZKL na dlouhodobý monitoring vibrací na klikové hřídeli velkých strojů. Zařízení je schopné měřit zrychlení v rozsazích 1-1000g a integrovaná baterie umožňuje provoz po dobu jednoho roku. Surový signál je přenášen ze zařízení do počítače, kde je možné jeho další zpracování v aplikaci vyvinuté v prostředí LabView.

250x170_esposa

ESPOSA

Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft

Projekt ESPOSA je zaměřen na technologie turbínových motorů pro malá letadla do 19 cestujících. VUT zajišťuje v těsné spolupráci s firmou UNIS vývoj technologií a podporu v oblasti modelování, rychlého prototypování řídicích systémů, Hardware-In-the-Loop simulací a automatického generování kódu z prostředí simulačních nástrojů.