Co je to mechatronika?

Mechatronika integruje mechaniku (strojírenství), elektrotechniku a informatiku do jednoho výrobku. Typický mechatronický systém snímá signály z prostředí (sensory), zpracovává je (procesor) a generuje výstupní signál, který se např. transformuje v mechanický pohyb (elektromotor).

Stále více průmyslových výrobků (od domácích spotřebičů až po komponenty automobilů) má mechatronický charakter – původně čistě mechanická struktura je nahrazována elektromechanickým řešením s počítačovým řízením. Někdy přitom získáme zcela novou kvalitu výsledného systému (enabling technologies). Příkladem může být např. systém ABS u osobního automobilu.

Mechatronika je tedy mezioborovým inženýrským studiem. Její výuka na VUT je zajišťována pedagogy z FSI (mechanika, informatika) a FEKT (elektrotechnika, elektronika). Studenti tak získají poměrně široké spektrum znalostí a dovedností, přičemž důležitou součástí výuky jsou cvičení a projekty v laboratořích.