Spolupráce s průmyslem

Zkušenosti získané při výzkumu a výuce aplikujeme při realizaci zakázek pro průmyslové partnery. Disponujeme moderním přístrojovým vybavením a zkušenostmi, máme za sebou řadu realizovaných zakázek jako Škoda Auto, Robert Bosch, UNIS, ŽĎAS, Alucast, Honeywell a další. Pro naše zákazníky jsme vyvinuli, vyrobili a dodali různé typy unikátních přístrojů a zařízení pro testování výrobků a procesů, měření a datalogging.

Co můžeme nabídnout partnerům z průmyslu?

  • Vývoj speciálních přístrojů a zařízení
  • Vývoj embedded systémů na míru
  • Programování měřicích a řídicích systémů v LabVIEW
  • Školení na míru požadavkům zákazníka
  • Modelování a identifikace dynamických systémů
  • Rychlé prototypování řídicích systémů, HIL

Realizované zakázky

Naklanec

Pohybový simulátor se dvěma stupni volnosti (BOSCH)

Zařízení schopné simulovat zrychlení téměř 7 ms-2 , což odpovídá zrychlení z 0-100 km/h za pouhé 4s. Simulace je realizována změnou směru vektoru působící tíhové síly na daném tělese náklonem testovaného objektu o hmotnosti až několik desítek kilogramů. Zařízení bylo kompletně vyvinuto v naší laboratoři pro firmu BOSCH v Českých Budějovicích a disponuje prohlášením o shodě se směrnicemi a normami EU.

Naklanec

Bezdrátový senzor vibrací (ZKL)

neviditelny text

V naší laboratoři vznikl bezdrátový modul pro snímání vibrací kvůli požadavku firmy ZKL na dlouhodobý monitoring vibrací na klikové hřídeli velkých strojů. Zařízení je schopné měřit zrychlení v rozsazích 1-1000g a integrovaná baterie umožňuje provoz po dobu jednoho roku. Surový signál je přenášen ze zařízení do počítače, kde je možné jeho další zpracování v aplikaci vyvinuté v prostředí LabView.

Naklanec

Systém bezdrátových senzorů teploty

Měření teploty např. na rotačních částech strojů apod., vyžaduje bezdrátový přenos signálu. Jelikož jsme na trhu nenalezli moduly, které by rozměry a cenou vyhovovali našim požadavkům, vyvinuli jsme vlastní miniaturní moduly s odporovými senzory teploty. Signál z modulů se bezdrátově přenáší do přijímací jednotky, která komunikuje s PC přes USB nebo RS-232. Aplikace na PC je vytvořena v prostředí LabView.

Naklanec

Zařízení pro detekci směru otáčení DC a BLDC palivových pump (BOSCH)

Cílem projektu bylo vyvinout zařízení pro kontrolu kvality vyráběných palivových pump. Toto zařízení snímá magnetické pole v okolí palivového modulu a následně jej vyhodnocuje, čímž doplňuje další kontrolní mechanismy v náročném průmyslovém odvětví, které se snaží přiblížit hranici jednoho závadného výrobku z milionu. Zařízení se od roku 2014 používá v laboratoři firmy BOSCH v Českých Budějovicích.

Naklanec

GelPicker (Masarykova Univerzita)

neviditelny text

Toto zařízení slouží k odebírání vzorků agarozového gelu (gel s biologickými kulturami). K polohování zařízení slouží platforma s krokovými motory a samotný odběr vzorku se provádí pomocí solenoidu. Zařízení je řízeno mikro- kontrolerem dsPIC, který komunikuje s PC, na kterém obsluha volí místa odběru vzorku pomocí kamery.

skodahil_park_asist_pdc_embedded

Testování řídící jednotky parkovacího asistenta automobilu pomocí HIL simulace – Embedded verze (Škoda Auto)

Projekt navazuje na předchozí HIL simulace řídící jednotky parkovacího asistenta. Compact RIO je zde nahrazeno mikrokontrolerem, který simuluje komu- nikaci snímačů. Jednotka je určena pro testování až 8 kanálových PDC. Dále podporuje i 12 kanálovou verzi, takže umožňuje testovat i parkovací asistent umožňující automatické parkování do příčné/ podélné mezery.

skoha_hil_veristand

Testování řídící jednotky parkovacího asistenta automobilu pomocí HIL simulace (Škoda Auto)

neviditelny text

Projekt se zabýval HIL testováním řídící jednotky parkovacího asistenta s využitím simulace ultrazvukových parkovacích senzorů virtuální překážkou. Model pře- kážky je dle požadavků obsluhy generován na PC a data o překážce jsou přenesena na RealTime platformu Compact RIO firmy National Instruments, kde v FPGA čipu běží model komunikace s řídící jednotkou parkovacího asistenta.

KKU

Řídící jednotka kamen s dopravníkem paliva (První technická společnost s.r.o.)

neviditelny text

Pro zákazníka První technická společnost s.r.o. byla vyvinuta řídící jednotka kamen včetně pohonu dopravníku paliva. Řídící jednotka realizovaná na 16-bitovém mikrokontroleru dsPIC a mám za úkol regulovat výkon topidla podle uživatelem nastaveného přísunu paliva. Zároveň ukládá informace do provozu do paměti pro jejich uchování i v případě ztráty napájení.

inkubator

INKUBATOR (Univerzita Palackého v Olomouci)

Inkubátor je určen pro uchovávání biologických vzorků při konstantní teplotě a koncentraci CO2. Mechanická konstrukce vznikla na ústavu konstruování na VUT v Brně. V naší laboratoři byl inkubátor vybaven řídící elektronikou. Teplota je regulována pomocí Peltierových článků a koncentrace CO2 pomocí plynového ventilu se solenoidem. Napájení je možné ze sítě, z automobilové zásuvky nebo z akumulátoru.

alucast_Vaha

SW pro obsluhu váhy KERN PFB (AluCast)

Cílem projektu bylo naprogramovat obslužný SW k váze KERN PFB pro firmu AluCast Tupesy. Aplikace v LabView komunikuje po lince RS232 s digitální váhou KERN PFB a dává obsluze pokyny při vážení vzorku v různých podmínkách. Na základě naměřených dat vyhodnocuje tzv „dichte“ index. Naměřená data ukládá do souboru.

lucast_termicka

SW pro sběr dat pro termickou analýzu (AluCast)

Cílem projektu bylo naprogramovat obslužný SW pro sběr a následnou analýzu dat pro firmu AluCast Tupesy. Aplikace v LabView načítá data z měřící karty NI a dále je zpracovává. Termická analýza vyhodnocuje průběh teploty během tuhnutí kovu, vyhodnocuje jednotlivé fáze, teploty a jejich trvání: vylučování primární fáze, krystalizace eutektika, vylučování intermetalické fáze.

250x170_DNOX

TESTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VSTŘIKOVACÍ TRYSKY (BOSCH)

neviditelny text

Prototyp zařízení slouží pro diagnostiku vstřikovací trysky pro naftový motor. Na základě měření napětí, proudu a vibrací na trysce je získána informace o době otevření a zavření trysky a další dynamické parametry soustavy. Prototyp byl vyvinut v roce 2011 pro potřeby laboratoře kvality RBCB/QMM4 firmy Robert Bosch s.r.o., České Budějovice.

250x170_TempMonitor

MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PROCESNÍ KONTROLU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH ODLITKŮ (AluCast)

Cílem projektu bylo vytvoření jednotky pro monitorování tepelného zpracování hliníkových odlitků. Výsledné zařízení sbírá data z řídicích jednotek pecí umělého stárnutí, žíhání, a dalších zařízení, ukládá je do externí USB flash paměti a sdílí je informačnímu systému společnosti. Prototyp zařízení vznikl v r. 2011 pro firmu Alucast.

UNIS_HIL

HIL simulátor pro testování řídících jednotek turbovrtulových motorů (UNIS a.s.)

Cílem projektu bylo naprogramovat přípravek pro testování řídicích jednotek turbovrtulových a turbohřídelových motorů. Elektronika byla navržena ve firmě UNIS a naším úkolem bylo naprogramovat 32-bitový mikrokontrolér PIC, tak aby vyhodnocoval a generoval potřebné signály pro testované řídicí jednotky leteckých motorů, počítal model příslušného motoru a dále také komunikoval s obslužnou aplikací na PC.

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat!