Vývoj a ověřování pokročilých řídicích algoritmů pro řízení BLDC motorů

K vybavení laboratoře patří testovací stand, který slouží k vývoji a ověřování pokročilých řídicích algoritmů pro senzorové i bezsenzorvé řízení BLDC motoru. Mechanická část standu se skládá z testovaného BLDC motoru, stejnosměrného motoru, který slouží jako aktivní zátěž a senzorů momentu a polohy. Jako výkonová jednotka je použit třífázový měnič od firmy Microchip. Pro vývoj algoritmů metodou Rapid Control Prototyping slouží modulární HW od firmy dSPACE s FPGA kartou DS5203. K testovacímu standu je ale možno připojit i samostatnou řídicí jednotku BLDC motoru nebo HW od firmy National Instruments.

V procesu vývoje řídicích jednotek má nezastupitelnou část testování pomocí Hardware-in-the-loop simulace. Pro tyto případy má laboratoř vyvinut model BLDC motoru, který je schopen běžet v reálném čase. Abychom správně postihli dynamiku elektrické části BLDC motoru je potřeba velmi malého výpočetního kroku. Proto model běží na modulárním HW dSPACE, kde využívá současně procesorovou i FPGA část.