Letní Škola Mechatroniky 2021

V srpnu se konala letní škola mechatroniky. Letošním tématem byl projekt „SOLAR TRACKER“.

lms0

Ve dnech 9.-19.8. na naší fakultě probíhala letní škola mechatroniky, která svým zajímavým programem upoutala pozornost nejen středoškolských dětí, ale i pár nadšenců ze základních škol. Hlavní myšlenkou LŠM bylo, aby účastníci zvládli sami navrhnout, zkonstruovat a naprogramovat vlastní model projektu „solar tracker“, a to za pouhých 5 dní!

Hned první den po praktické přednášce o práci v Inventoru se pustili do 3D modelování součástek na projekt. Po celou dobu jim byli nápomocni naši přednášející a zodpovídali všechny jejich dotazy.

lms1

lms2

lms3

Druhý den následoval rychlý úvod do elektroniky, během kterého se učástníci vyzkoušeli změřit některé ze základních veličin, naučili se zapojovat jednoduché el. obvody a v neposlední řadě také pracovat s arduinem. Třetí a čtvrtý den letní školy byl věnován především práci se Simulinkem. Žáci se v něm učili zpracování obrazu a také programování. Nově získané znalosti si rovnou vyzkoušeli na svých projektech. Pátý den se žáci věnovali dokončování svých prací. Každý projekt byl poté otestován pomocí UR5. Všichni z deseti účastníků úspěšně dokončili své solární projekty.

Na závěr od nás každý ze žáků na památku obdržel hrnek a tričko s potiskem letní školy mechatroniky.

lms4

lms5

lms6


Letní škola byla organizována za podpory projektu SMART VUT – Studium moderní a rozvíjející se techniky VUT – CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013325.
lms_eu_loga