Pohybový simulátor se dvěma stupni volnosti

Toto zařízení bylo vyvinuto pro potřeby testování výrobků firmy BOSCH pro automobilový průmysl. Testování spočívá v simulaci dopředného a bočního zrychlení a jim odpovídajících sil působících na výrobek při rozjíždění, brždění nebo průjezdu zatáčkou. Naše zařízení je schopné simulovat zrychlení téměř 7 ms-2 , což odpovídá zrychlení z 0-100 km/h za pouhé 4s. Simulace je realizována změnou směru vektoru tíhové síly působící na dané těleso, která se provádí náklonem testovaného objektu o přesně definovaný úhel. Tímto způsobem je možné simulovat požadované dopředné zrychlení, boční zrychlení nebo jejich kombinaci.

naklanec1
naklanec2
naklanec3

Jedná se o zařízení, které bylo kompletně vyvinuto v Mechatronické laboratoři, a to z pohledu designu, mechanické konstrukce, řídící elektroniky i programového vybavení. Během realizace bylo využito moderních nástrojů, ať již programových či hardwarových (automatické generování kódu, 3D CAD, dotykový displej, atd.).

naklanec4
naklanec5
naklanec6

Zařízení je plnohodnotným funkčním celkem a může tedy fungovat bez nadřazeného počítače. V případě potřeby může obsluha předem definovat požadovanou sérii zrychlení a dále již do procesu nemusí zasahovat, pouze po jeho skončení vyhodnotí výsledky. Zařízení bylo testováno na EMC, splňuje požadavky odpovídajících bezpečnostních norem a obdrželo Prohlášení o shodě.

naklanec7
naklanec8
naklanec10
naklanec9