Experimentální týmový projekt studentů 5. roč.

Na obrázcích vidíte prezentaci projektů studentů 5. roč. oborů Mechatronika a Inženýrská mechanika.